Funktioner i Adobe Flash Player

Adobe Flash och Adobe Flash Player sammanblandas ofta. Adobe Flash Player är datorprogramvara för att visa innehåll som har skapats på Adobe Flash plattform, exempelvis, visning av mulitimediainnehåll, streaming av ljud och video, och exekvering av rika internetapplikationer (RIA). I Internet Explorer och Firefox så kallas programvaran för Shockwave Flash.

Vektorgrafik, 3D-grafik, inbäddat ljud och video stöds av Flash Player. Skripspråket ActionScrip använads i programmet. Detta språk liknas JavaScrip och är baserat på ECMAScript, vilket stöder en objektorienterad kod.

Webbläsarplugin

En webbläsare som en webbläsareplugg kan användas för att köra Flash Player. Det kan också köras på mobila enheter som stöder Flash. Flash Player kör SWF-filer som kan skapas av Adobe Flash Professional. Filerna kan också skapas på Adobe Flash Builder eller verktyg som Flash Develop.

Flash Player plugin finns tillgängliga för att större webbläsare och operativsystem.  distribueras gratis.

Inbyggt stöd för flera dataformat

Flash Player innehåller inbyggt stöd för många dataformat, så som XML, JSON, AMF och SWF. Den stöder också olika multimediaformat. Flash Player är främst en grafik och multimediaplattfrom. Den har stött rastergrafik och vektorgrafik sedan de allra tidigaste versionerna. Flash Player stöder följande format som den kan avkoda och spela upp, MP3. FLV, PNG och JPEG.

Flash Player visar innehållet från en tillhandahållen SWF-fil, även om den saknar inbyggda funktioner för att ändra SWF-filen när den körs. Flash Player kan exekvera den även om programmet inte har några inbyggda funktioner för att ändra SWF-filen vid körning. Den kan exekvera programvara som skrivs i ActionScript-programmeringsspråket. Detta gör det möjligt att köra text, data, vektorgrafik, rastergrafik, ljud och video. Anslutna hårdvaruenheter, inklusive webbkameror och mikrofoner kan användas av spelaren.

MP3-filer kan spelas upp från en server via HTTP. MP3-filer kan också vara inbäddade i en SWF-fil, som också är ett streamingsformat. Flash video, FLV, stöder avkodning och uppspelning av video och ljud i Flash Video-filer, som utvecklats av Adobe Systems och Macromedia.  Flash Video är ett containerformat och flera olika video koder stöds, exempelvis Sorensen Spark och VP6.

Bilder i Flash Player

Flash Player stöder bilder för avkodning. PHN (Portable Network Graphics) stöd både i 24-bitars (opak) och 32-bitars (halvtransparent) varianter. PNG-bitmapp kan också kodas via via ActionScript. GIF (Graphics Interchange Format) stöds också men om det är en multiform GIF så visas endast den första bildramen.  JPEG stöds för avkodning såväl som återgivning av komprimerade bilder.

Import och export av data

Flash Player kan importera och exportera data. JavaScript Object Notation (JSON)-format. Detta möjliggör driftskompatibilitet med webbtjänster och JavaScript-program.

Ett inbyggt stöd för XML-parsing finns i Flash Player, introducerades i version 8. XML-data kan manipuleras med ActionScrip och den ligger i minnet som en XML Document Object Model.

Behovet av att validera och analysera data har förenklats i och med AMF-format, vilket innebär att data kan överföras till och från applikationer genom att använda AMF-dataset. Tidigare så användes JSON eller XML.