Huvudprinciperna för effektiv webbdesign

Med tanke på den stora mängd webbplatser som idag trängs på internet gäller det att hålla sig i framkant vad gäller webbdesign. Här handlar det många gånger om enkelhet där det viktigaste är att budskapet går fram. Om inte besökarna hittar informationen eller förstår det budskap som sidan förmedlar – vad är då meningen med webbplatsen överhuvudtaget? Men vad är effektiv webbdesign och vad ska du tänka på när du designar din webbplats?

Synligheten framför allt

För att få både text och bild så synligt som möjligt finns det några saker att tänka på. Färger är extra viktigt; särskilt färgen på texten i kombination med sidans bakgrundsfärg. Att du inte ska använda samma färg på dessa inser du säkert men tänk på att kontrasterna är viktiga. Allt för stora kontraster kan bli svårt för ögat men en mörkare grå färg mot en vit bakgrund är optimalt.

Fungerande navigering

Försök hålla webbplatsen och alla dess sidor och länkar så logiska som möjligt. Utgå gärna från dig själv; vart skulle du leta efter en viss information? Ögat söker sig alltid till den övre delen av skärmen och av den anledningen bör det vara där som länkar om möjligt bör samlas. Använd heller inte för stora bilder som kan distrahera och göra det svårare att hitta rätt.

Viktigt är också att du använder ett korrekt grammatiskt språk, vilket är oerhört viktigt för det totala intrycket. Det är lättare att ta din text på allvar och tro på dess innehåll om den framställs korrekt, utan stavfel och liknande. Något att tänka på är också att presentera din kontaktinformation på ett snyggt och lättfunnet sätt, dels för trovärdighetens skull men också så att besökaren lätt kan kontakta dig.