Plugins för responsiv webbdesign

Responsiv webbdesign ger utvecklaren mycket bra möjligheter att skapa exklusiva och intressanta webbplatser. Trots allt är webbsidans främsta uppgift att dra till sig blicken hos besökaren och genom att inkludera designelement som engagerar har man redan kommit långt. Detta åstadkoms med hjälp av så kallade JQuerys i form av plugins, som används till att optimera webbsidornas layout på en rad olika sätt. Vi tittar mera på detta nedan.

JQuerys – smidighet för nybörjaren

Det intressanta med JQuerys är att det finns en mängd olika plugins att välja bland, så här är det bara att välja och vraka bland alla möjliga funktioner. Den här formen av plugins är mycket smidiga för den som kanske inte har så stor erfarenhet av att själv programmera fullständiga lösningar – här är det bara att inkludera färdig kod i webbplatsens dito och göra mindre anpassningar.

Olika plugins för responsiv webbdesign

Letar du efter en snygg funktion för bläddring av bilder till din webbplats? I så fall ska du rikta blickarna mot Blueberry; ett plugin som på ett proffsigt sätt visar de bilder du önskar. Ytterligare ett mycket användbart plugin är Response JS, som låter dig definiera vad som ska ske vid olika användarinteraktioner – exempelvis att en bild ska öka i storlek när någon klickar på den.

Ett mycket smart JQuery plugin är Masonry, där varje plats på skärmen tas tillvara genom placering av element där det finns plats. Resultatet är en grid som exempelvis består av bilder, där principen ”bygga en mur” använts. För den som önskar en ”karuselliknande” bildvisare, finns Elastislide att använda. Denna består av en serie mindre bilder i en remsa, där användaren sedan kan trycka fram nästa remsa och så vidare (i en loop).